Kim

Kim er til dagligt ansat i Ringkøbing arrest og har været fængselsbetjent i 22 år. Han startede i 2000 i Horsens statsfængsel og var med til at lukke dette. Efter lukningen gik Kim som betjent i mange år i Østjylland Statsfængsel. Nu er Kim tilknyttet Ringkøbing arrest som er et lille arresthus, placeret tæt ved Ringkøbing fjord. 

Kim er uddannet Fængselsbetjent og er stifter af B-siden. Ved siden af sin karriere er Kim også uddannet psykoterapeut med speciale indenfor gestaltterapi. Dette bruges også under foredragene således at publikum bliver inviteret med i foredraget. 
Det har altid været en “kæphest” for B-siden at beskæftige sig med “Det gode liv” og hvilken størrelse det har. Så foredragene indeholder mange ingdgangsvinkler til “det gode liv”. Eksempevis bruges der meget tid på at snakke om “manglende indlæring” og “forkert indlæring”. Noget vi alle kan forholde os til. 

B-siden logo